Condicions d'ús i venda


Última actualització el 9 de març del 2016. Per consultar la versió anterior, faci clic aquí

Benvingut a Amazon BuyVIP. Amazon EU Sàrl , Amazon Europe Core Sàrl i les societats del seu grup i participades ("Amazon BuyVIP") li ofereixen accés al lloc web d’Amazon BuyVIP (el "Lloc Web") i li venen els seus productes sota les condicions establertes en aquesta pàgina.

Li preguem que llegeixi detingudament les presents condicions abans d'utilitzar el Lloc Web d’Amazon BuyVIP. Al utilitzar el Lloc Web d’Amazon BuyVIP, vostè accepta quedar vinculat a les presents condicions d'ús i venda (les "Condicions Generals"). A més, cada vegada que utilitzi qualsevol servei present o futur d’Amazon BuyVIP, estarà subjecte als termes i condicions generals i a les condicions particulars aplicables a aquests serveis (les "Condicions Generals"). Aquestes Condicions Generals prevaldran sobre les Condicions Generals en cas de contradicció entre ambdues.
L'accés complet a les pàgines web del Lloc Web requereix un registre previ d'usuaris, una vegada acceptin les Condicions Generals, passant a ser considerats com a Socis i formar part de la denominada "Comunitat Privada d’Amazon BuyVIP."


Condicions relatives a l'ús per la seva banda d’Amazon BuyVIP

1. El seu Compte

Quan vostè utilitzi el Lloc Web, serà responsable de mantenir la confidencialitat de les dades i la contrasenya del seu compte, i de restringir l'accés al seu ordinador per evitar possibles usos no autoritzats del seu compte. Vostè accepta assumir tota la responsabilitat per totes les activitats realitzades des del seu compte i la seva contrasenya d'accés. Haurà de prendre totes les mesures necessàries per assegurar-se que la contrasenya romangui en secret i fora de perill. Haurà d'informar-nos immediatament en cas que tingui motius per creure que la seva contrasenya ha estat posada en coneixement d'un tercer, o si aquesta ha estat utilitzada de manera no autoritzada, o és susceptible de ser-ho.

Comprovi que les dades que ens ofereix són correctes i completes i informi'ns immediatament quan hi hagi alguna variació en la informació que ens hagi facilitat al registrar-se. Pot accedir a la seva informació i actualitzar-la a través de la secció El meu compte del Lloc Web.

Amazon BuyVIP es reserva el dret a denegar qualsevol intent d'accés al Lloc Web, cancel·lar comptes, eliminar o modificar contingut, o cancel·lar comandes. En cas que cancel·lem una comanda, no suposarà cap despesa per a vostè.

Tornar a l'inici de la pàgina

2. Privacitat

Li preguem que també consulti la nostra Política de Privacitat, que regeix les visites que realitza a Amazon BuyVIP, perquè conegui les nostres pràctiques.

Tornar a l'inici de la pàgina

3. Accés a Amazon BuyVIP

Amazon BuyVIP s'esforçarà al màxim per assegurar que l'accés al Lloc Web serà ininterromput i la transmissió lliure d'errors. No obstant això, a causa de la naturalesa d'Internet, no podem garantir-ho plenament. A més, en certes ocasions l'accés al Lloc Web podrà suspendre's o restringir-se temporalment per realitzar tasques de reparació o manteniment, o per a la implementació de noves eines o serveis. Intentarem, en la mesura del possible, minimitzar la freqüència i la durada de cadascuna d'aquestes suspensions i restriccions d'accés.

Tornar a l'inici de la pàgina

4. Llicència per a l'accés al Lloc Web

Amazon BuyVIP li concedeix una llicència limitada d'accés al Lloc Web per al seu ús personal, però no per a la descàrrega de contingut (a excepció de la descàrrega de pàgines en la memòria cau) o la modificació parcial o total del mateix, excepte si s'obté el consentiment exprés i per escrit d’Amazon BuyVIP. Aquesta llicència no inclou cap dret de revenda ni d'ús comercial del Lloc Web ni dels seus continguts, ni el dret a reunir i utilitzar cap llista de productes, descripcions o preus. Tampoc inclou el dret a realitzar cap altre ús derivat del Lloc Web ni dels seus continguts, ni a descarregar o copiar informació de comptes per al benefici d'un altre comerciant, ni a l'ús d'eines o robots de cerca i extracció de dades.

No està permesa la reproducció, duplicat, còpia, venda, revenda, ni explotació de cap tipus del Lloc Web ni de part del mateix amb finalitats comercials, sense el nostre consentiment previ exprés i per escrit.

No està permès utilitzar tècniques d'emmarcat per introduir qualsevol marca comercial, logotip o cap altra informació protegida per drets d'autor (incloent imatges, text, dissenys de pàgina o formats) d’Amazon BuyVIP i les societats del seu grup sense el corresponent consentiment previ i per escrit. No està permès l'ús de metaetiquetas (meta tags) ni de cap altre "text ocult" que utilitzi els noms o marques registrades d’Amazon BuyVIP o de les societats del seu grup sense el consentiment previ i per escrit d’Amazon BuyVIP. Tot ús no autoritzat dels mateixos suposarà l'anul·lació del permís o la llicència concedits per Amazon BuyVIP.

Amazon BuyVIP li concedeix el dret limitat, revocable i no exclusiu de crear un hipervincle que dirigeixi a la pàgina d'Inici d’Amazon BuyVIP sempre que aquest enllaç no representi a Amazon BuyVIP, a les societats del seu grup o als seus productes d'una manera falsa, erronia, despectiva o de manera ofensiva. No està permès l'ús de cap logotip d’Amazon BuyVIP ni cap altra marca o gràfic registrat com a part de l'enllaç sense el nostre exprés consentiment previ i per escrit.

Tornar a l'inici de la pàgina

5. Conducta de l'usuari

No podrà utilitzar el Lloc Web de manera que causi, o pugui causar, que el Lloc Web o l'accés al mateix es vegin interromputs, danyats o deteriorats d'alguna manera.

Ha de ser conscient que és vostè, i no Amazon BuyVIP, el responsable de tota comunicació electrònica i contingut enviats des del seu ordinador a Amazon BuyVIP, i que ha d’utilizar el Lloc Web únicament amb finalitats lícites.

No està permès l'ús del Lloc Web per:

 • finalitats fraudulentes, o relacionades amb delictes penals o activitats il·lícites de cap tipus
 • enviar, utilitzar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçador de cap tipus, o que suposi una violació dels drets d'autor, marques registrades o confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, o sigui injuriós o censurable per a terceres parts, o el contingut de les quals contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de "spam"
 • generar qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari
Tornar a l'inici de la pàgina

6. Comunicacions i altres continguts

Els usuaris del Lloc Web podran enviar comunicacions, suggeriments, idees, comentaris, preguntes o una altra informació, sempre que el contingut de les mateixes no resulti il·lícit, obscè, abusiu, amenaçador, difamatori, envaeixi la privacitat de tercers, infringeixi drets de propietat intell·ectual o resulti injuriós o censurable per a tercers i que el seu contingut no contingui virus informàtics, propaganda política, contingut publicitari, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de "spam". No està permès l'ús d'adreces de correu electrònic falses, suplantar la identitat d'una altra persona o entitat, o mentir sobre l'origen de qualsevol contingut. Amazon BuyVIP es reserva el dret (però no l'obligació) d'eliminar o modificar qualsevol contingut.

Quan vostè envia algun tipus de material, i tret que s'indiqui el contrari:

  
 • (a) concedeix a Amazon BuyVIP i a les societats del seu grup un dret d'ús no exclusiu, gratuït i totalment subllicenciable i transferible per a l'ús, reproducció, modificació, adaptació, publicació, traducció, creació i explotació de treballs derivats, i distribució i mostra del seu contingut a tot el món i en qualsevol mitjà; i
 • (b) concedeix a Amazon BuyVIP i a les societats del seu grup i subllicenciataris el dret d'ús del nom que vostè hagi utilitzat en relació amb aquest contingut, si així ho decideixen
 • Accepta que tals drets conferits siguin irrevocables durant el període complet de protecció dels seus drets de propietat intel·lectual associats al contingut i material esmentat anteriorment. Accepta renunciar al seu dret de ser identificat com l'autor d'aquest contingut i al seu dret d'oposar-se al tracte improcedent d'aquest contingut. Accepta dur a terme totes les accions necessàries per formalitzar qualsevol dels drets anteriorment citats que vostè hagi conferit a Amazon BuyVIP, incloent la subscripció de contractes i documents, a petició d’Amazon BuyVIP.

  Declara i garanteix que vostè mateix és propietari o controla per altres mitjans tots els drets del contingut que envia i que, en la data en què el contingut o material és enviat a Amazon BuyVIP: (i) el contingut o material és exacte; (ii) l'ús del contingut o material que subministra no entra en conflicte amb cap de les polítiques o directrius aplicables a Amazon BuyVIP i no suposarà cap perjudici a cap persona o entitat (incloent que el contingut o el material no siguin difamatoris). Accepta exonerar de responsabilitat a Amazon BuyVIP i a les societats del seu grup per totes les reclamacions presentades per terceres parts contra Amazon BuyVIP o per societats del seu grup sorgides o relacionades amb l’incompliment d'aquestes garanties.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  7. Reclamacions per difamació

  Atès que Amazon BuyVIP publica milers de productes per a la venda en el Lloc Web, no ens és possible revisar el contingut de cadascun dels productes a la venda. Per aquest motiu, Amazon BuyVIP actua sobre la base d'un mecanisme "d’avís i retirada". Si considera que algun dels continguts del Lloc Web, o contingut publicitat en el mateix resulta difamatori, li preguem que ens ho comuniqui immediatament completant el formulari que podrà trobar aquí. Un cop completat aquest procediment, Amazon BuyVIP iniciaria les accions pertinents per eliminar el contingut difamatori objecte de la reclamació en un termini raonable.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  8. Drets d'autor, drets de propietat intel·lectual i drets sobre bases de dades

  Tot el contingut que apareixi en el Lloc Web, com per exemple text, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, clips d'àudio, descàrregues digitals, recopilacions de dades i software són propietat d’Amazon BuyVIP, les societats del seu grup o els seus proveïdors de contingut i està protegit per les lleis de Luxemburg i internacionals sobre drets de propietat intel·lectual, drets d'autor i drets sobre bases de dades. El conjunt de tot el contingut del Lloc Web és propietat exclusiva d’Amazon BuyVIP i de les societats del seu grup, i està protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre drets de propietat intel·lectual i drets sobre bases de dades. Tot el software utilitzat en el Lloc Web és propietat d’Amazon BuyVIP i les societats del seu grup, o dels nostres proveïdors de software, i està protegit per les lleis de Luxemburg i internacionals sobre drets de propietat intel·lectual i drets d'autor.

  No està permesa l'extracció sistemàtica ni la reutilització de parts de continguts del Lloc Web sense el consentiment exprés i per escrit d’Amazon BuyVIP. En particular, no es permet l'ús d'eines o robots de cerca i extracció de dades per a l'extracció (ja sigui en una o diverses ocasions) de parts substancials del Lloc Web per a la seva reutilització sense el consentiment exprés i per escrit d’Amazon BuyVIP. Tampoc està permès crear ni publicar les seves pròpies bases de dades quan aquestes continguin parts substancials del Lloc Web (per exemple: les nostres llistes de productes i llistes de preus) sense el consentiment exprés i per escrit d’Amazon BuyVIP.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  9. Reclamaciones sobre Propiedad Intelectual

  Amazon BuyVIP, així com les societats del seu grup respecten la propietat intel·lectual de tercers. Si creu que els seus drets de propietat intel·lectual han estat utilitzats de manera que puguin donar lloc a reclamacions per infracció, li preguem que faci ús del formulari que es troba aquí.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  10. Marcas registradas

  1-CLIC, 1-CLICK, 1-CLICK COMPARE, 1° SOUTH, 1° SOUTH Design, 6PM, 6 Design, 43 PLACES, 43 THINGS, "a" Design, A9, ABE, ABEBOOKS, ADMASH, ADVANCED BOOK EXCHANGE, ADZINIA, ALEXA, ALL CONSUMING, AMAZONASSIST, AMAZON, AMAZON & Design, AMAZON.CA, AMAZON.CO.JP, AMAZON.CO.UK, AMAZON.DE, AMAZON.ES, AMAZON.FR, AMAZON.IT, AMAZON ANYWHERE, AMAZON BASICS Design, AMAZON BOOKCLIPS PODCAST Design, AMAZON BUYVIP, AMAZON.COM, AMAZON.COM Design, AMAZON.COM ANYWHERE, AMAZON CLOUDFRONT, AMAZONCONNECT, AMAZONCROSSING, AMAZON CURRENCY CONVERTER, AMAZON DEVPAY, AMAZON EC2, AMAZONENCORE, AMAZONENCORE Design, AMAZONFRESH, AMAZONFRESH Design, AMAZON FRUSTRATION-FREE, AMAZON HONOR SYSTEM, AMAZONKINDLE, AMAZONKINDLE Design, AMAZON LINKS (Guitar Design), AMAZON MARKETPLACE, AMAZON MOBILE SHOPPING CART Design, AMAZONMP3 Design, AMAZON PREMIUM, AMAZON PRIME, AMAZON SILK, AMAZONTOTE Design, AMAZONUNBOX Design, AMAZON VINE, AMAZON VPC, AMAZON WEB SERVICES Design, AMAZONWINDOWSHOP Design, AMAZON WIRE PODCAST Design, AMI DANS LA RUE, AMI ST Design, AMZN, AND YOU'RE DONE, ARTIFICIAL, ASKVILLE, ASSOCIATES CENTRAL, ASTORE Design, AUDIBLE, AUDIBLELISTENER, AUDILBLEORIGINALS, AUDIBLEREADY, AUDIBLE.COM, AUDIBLE.CO.UK, AUDIBLE.DE, AUDIBLE.FR, AUDIBLE Design, AUDJIE, AWS, BAG O'CRAP, BETTER TOGETHER, BETTERIZER, BID-CLICK, BONES OF THE BOOK, BOP, BOP BASICS, BOP BIJOUX, BOTTOM OF THE PAGE, BOUQUETS, BRIGITTE BAILEY, BUY ONCE, READ EVERYWHERE, BUYPHRASE, BUYVIP, CERTIFIED FRUSTRATION-FREE PACKAGING, CHRISTIN MICHAELS, CLICK.HEAR, CLICKRIVER, CLOUDFRONT, CREATESPACE, CREATESPACE Design, CRITICALMASS TICKETING, CROSSLINKS, DEALS.WOOT!, DENALI, DON'T RESTRICT ME, DPREVIEW, DP REVIEW Design, DROP SHIP CENTRAL, EAMAZON, EARTH'S BIGGEST, EARTH'S BIGGEST SELECTION, EC2, EGGHEAD, ELASTIC COMPUTE CLOUD, ENDLESS, FBA, FILMFINDERS, FIRE, FITZWELL, FLASHING LIGHT Design, FULFILLMENT BY AMAZON, GABRIELLA ROCHA, GOLD BOX, GOOD AT FINDING GOODS, H Design, HABIT, HOLITUDE, IMDB, IMPROVE YOUR HOLITUDE, I WANT ONE, JAVARI, JUNGLEE, KIDS.WOOT, KINDLE, KINDLE FIRE, KINDLE SINGLES, KINDLE X-RAY, LE COMITE DES MAMANS, LIGHTNING DEALS, LISTMANIA, LOOK INSIDE! Design, LOVEFILM, LOVEFILM Design, LUMIANI, MECHANICAL TURK, MES Z'ENVIES CADEAUX, MTURK, MYHABIT, NEW FOR YOU, NOWNOW, OF NOTE, OMAKASE, OMNIVORACIOUS, ONE COMMUNITY, EVERY DEAL, ONE DAY ONE DEAL, PAYPAGE, PAYPHRASE, PINZON, POINTING DEVICES, PRIME, PROMISCUOUS, PURCHASE CIRCLES, QUESTVILLE, READERS, ROMANTIC SOLES, RSVP, SEARCH INSIDE THE BOOK, SEARCH INSIDE!, SELLER CENTRAL, SELLOUT.WOOT!, SHARE THE LOVE, SHELFARI, SHIRT.WOOT!, SHOPBOP, SMILE Design, SNAPTELL, SO YOU'D LIKE TO, SOUNDUNWOUND, STANZA, STARMETER, STATE & LAKE, STRATHWOOD, SUBSCRIBE & SAVE, TAKE-IT PRICE, TEXTBUYME, TEXTPAYME, THE BOOK LIVES ON, THE COOL PEOPLE, THE SIGNIFICANT SEVEN, THING, TYPE Z, UNBOX, UNIVERSAL WISH LIST Design, VENDOR CENTRAL EUROPE, VIGOTTI, WAG.COM, WHISPERLINK, WHISPERNET, WHISPERSHARE, WHISPERSYNC, WITHOUTABOX, WOOT!, WOOT-OFF!, WOOT ONE DAY, ONE DEAL, WRAP YOUR HOLIDAYS IN A SMILE, WISHLIST Design, WWW.LOVEFILM.CO.UK, WWW.LOVEFILM.COM, XRAY, ZAPPOS, ZSHOPS i altres logotips, botons i imatges gràfiques que apareixen en nostre Lloc Web són marques registrades o marques comercials d'Amazon.com, Inc. o de les seves subsidiàries (denominades col·lectivament "Amazon BuyVIP") en la Unió Europea i/o en altres jurisdiccions. Els gràfics, logotips, encapçalats de pàgina, icones de botó, scripts i noms de servei d’Amazon BuyVIP són les marques registrades o la imatge comercial d’Amazon BuyVIP. No podran utilitzar-se les marques registrades ni la imatge comercial d’Amazon BuyVIP en relació a cap producte o servei que no pertanyi a Amazon BuyVIP, ni de cap manera susceptible de provocar confusió entre els nostres clients, o que pugui menysprear o desacreditar a Amazon BuyVIP. La resta de marques registrades que no són propietat d’Amazon BuyVIP i que apareixen en el Lloc Web pertanyen als seus respectius propietaris, que podran o no estar afiliats o relacionats amb Amazon BuyVIP, o patrocinats per Amazon BuyVIP.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  11. Patents

  Una o diverses patents s'apliquen al Lloc Web i a les funcions i serveis accessibles a través del Lloc Web, incloent sense limitació les patents d'Estats Units amb els següents números: 5.715.399; 5.960.411; 6.006.225; 6.029.141; 6.064.980; 6.144.958; 6.169.986; 6.185.558; 6.266.649; 6.317.722; 6.360.254; 6.366.910; 6.401.084 i totes les seves equivalents a l'estranger.

  Condicions relatives a la venda de productes a vostè

  Aquesta secció tracta de les condicions relatives a la venda de productes a vostè per part d’Amazon BuyVIP. Tota compra de productes realitzada a través d’Amazon BuyVIP haurá d’estar destinada a un ús domèstic normal.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  12. El nostre contracte

  En realitzar una comanda per comprar un producte d’Amazon BuyVIP, li enviarem un e-mail de confirmació de la seva comanda en el qual s'inclouen els seus detalls (confirmació de la comanda). Quan fa una comanda amb destinació al Regne-Unit, Alemanya, França, Itàlia o Espanya, la titularitat legal dels béns es transfereix en lliurar-li el producte.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  13. Lliurament

  El proveïdor enviarà els productes al magatzem de distribució, des d'on s’enviaran a l'adreça que vostè hagi establert. Quan li enviem la seva comanda, rebrà un correu electrònic.

  El preu de compra que correspon a la comanda estarà disponible a Amazon BuyVIP, un cop s’hagi confirmat el pagament, que podrà visualitzar-se mitjançant l’enllaç: "Les meves comandes", a partir de l'emissió del correu electrònic. Aquesta comanda de compra original inclou les despeses de lliurament i l'IVA . Per a més informació sobre l’aplicació de l’IVA a les seves entregues li preguem que visita la página web sobre Pagaments i Impostos.

  Amazon BuyVIP demanarà a la seva "Comunitat Privada" que indiqui el lloc del lliurament, havent d'especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte.

  Amazon BuyVIP informarà al client de la sortida de la comanda del magatzem de distribució, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, facilitant al client un número de telèfon per a que pugui preguntar sobre l'estat de la seva comanda.

  El lliurament es considera efectuat quan el transportista posa el producte a disposició del client, un cop actualitzat el sistema de control utilitzat pel transportista. El destinatari tindrà la responsbilitat de comprovar l’estat de la comanda en el moment del lliurament i fer totes les reserves i reclamacions que apareixin justificades. El destinatari també té la possibilitat de rebutjar el paquet, si aquest hagués estat obert o si té indicis manifests de deterioració.

  Les reserves i reclamacions han d'anar dirigides a Amazon BuyVIP per correu electrònic.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  14. Dret de desistiment de 14 dies, excepcions al dret de desistiment, garantia de devolució voluntària i garantia legal de conformitat

  DRET LEGAL

  Llevat que s’apliqui alguna de les excepcions que es descriuen a continuació, vostè pot desistir de la seva comanda sense cap motiu dins dels 14 dies naturals des del dia en què vostè o un tercer que hagi indicat (diferent del transportista) rebi els articles comprats (o l’últim article, component o peça en cas de lliurament d’un bé compost per múltiples components o peces), o des del dia de la conclusió del contracte en cas de serveis o lliurament de contingut digital no prestat en suport material (és a dir, no continguts en suports com CD o DVD).

  A aquest efecte, vostè ha d’informar (Amazon EU Sàrl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg) de la seva decisió de desistir de la seva comanda. Haurà d’enviar la sol•licitud d’acord amb les instruccions i els formularis disponibles al nostre Centre de devolucions o utilitzant aquest formulari. En cas que utilitzi el Centre de devolucions, Amazon BuyVIP li confirmarà la recepció de la sol•licitud per correu electrònic. Serà suficient amb que vostè enviï la comunicació abans que finalitzi el període de desistiment de 14 dies i torni l’article a través del nostre Centre de devolucions.

  Per a més informació sobre l’àmbit, el contingut i les instruccions per a l’exercici d’aquest dret, si us plau, contacti amb el nostre Servei d’Atenció al Client.

  EFECTES DEL DESISTIMENT

  Amazon BuyVIP li reemborsarà el preu del producte i les despeses ordinàries d’enviament corresponents a l’opció d’enviament més barata que oferim, no més tard dels 14 dies següents al dia en què rebem la comunicació abans indicada. Amazon BuyVIP utilitzarà els mateixos mitjans de pagament que vostè hagi utilitzat per a la transacció inicial, llevat que expressament s’acordi un altre mitjà. En qualsevol cas, vostè no suportarà cap taxa que es pugui derivar d’aquest reemborsament. Podrem retenir el reemborsament fins que hàgim rebut els articles retornats per vostè o fins que ens aporti una prova d’haver retornat els articles, en funció del que es produeixi primer.

  Tingui en compte que haurà de retornar els articles seguint les instruccions disponibles en el nostre Centre de devolucions dins dels 14 dies següents al dia en què ens comuniqui el seu desistiment. Vostè haurà de suportar els costos directes de la devolució d’aquests articles i serà responsable de la disminució del valor dels béns retornats a causa de la manipulació dels articles (excepte quan aquesta manipulació fos necessària per esbrinar la naturalesa, les característiques i el funcionament dels articles).

  EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT

  El dret de desistiment no s’aplica al lliurament de:

 • productes que no permetin la devolució a causa de raons higièniques o de protecció de la salut si han estat desprecintats després de la seva entrega (per exemple, productes cosmètics), o que estiguessin, després de la seva entrega, inseparablement barrejats amb altres productes;
 • enregistraments sonors o de vídeo precintats o programari segellat si es desprecintessin després de la seva entrega;
 • béns realitzats segons les seves especificacions o clarament personalitzats;
 • productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (per exemple, aliments o productes peribles o sotmesos a data de caducitat);
 • un servei, sempre que ja s’hagués prestat i vostè hagi acceptat la seva prestació immediata en el moment de la sol•licitud;
 • contingut digital (incloent-hi aplicacion, programari digital, llibres electrònics, MP3, etc.) que no hagi estat lliurat en un suport material (és a dir, no continguts en suports com CD o DVD) si n’hagués consentit l’execució en el moment del lliurament, sense que sigui possible desistir-hi des d’aquest moment;
 • premsa diària, publicacions periòdiques o revistes amb l’excepció de contractes de subscripció, i
 • begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment en que vostè va fer la comanda, que no puguin ser lliurades abans de 30 dies i el valor real de les quals depengui de fluctuacions en el mercat que no puguem controlar.
 • LA NOSTRA GARANTIA DE DEVOLUCIÓ VOLUNTÀRIA

  Sense perjudici dels drets legals que li corresponen a vostè, Amazon BuyVIP li proporciona la següent garantia de devolució voluntària:

  Tots els productes del Lloc Web d’Amazon BuyVIP poden retornar-se dins dels 365 dies naturals des de la seva recepció, sempre que estiguin complets, no utilitzats i sense danys. Per a productes multimèdia precintats en material plàstic i/o amb embalatge segellat (per exemple, CD, cassets d’àudio, vídeos VHS, DVD, Blu-Ray, PC, videojocs i programari), això significa que només n’acceptarem la devolució si l’embolcall no ha estat retirat o si el precinte no ha estat danyat. Els productes s’han de retornar a través del nostre Centre de devolucions. Aquesta garantia de devolució voluntària no s’aplica a productes digitals o programari que no siguin lliurats en un suport material (és a dir, no continguts en suports com CD o DVD).

  Si retorna els productes d’acord amb aquesta garantia de devolució voluntària, li retornarem el preu del producte que vostè hagi abonat, però no els costos d’enviament de la seva compra inicial. Vostè ha de córrer amb el risc de transport i els costos de devolució. Aquesta garantia de devolució no afecta els seus drets legals i, per tant, no afecta al seu dret de desistiment anteriorment descrit. Pot trobar detalls i exemples relatius a les devolucions en la pàgina de Devolucions i reemborsaments

  .

  GARANTIA LEGAL DE CONFORMITAT

  A més dels drets legals i de la garantia de 365 dies de devolució voluntària, els clients a la Unió Europea (excepte Regne Unit) tenen una garantia postvenda de dos anys des de la data de lliurament del producte, per a la reparació o la substitució de productes comprats a Amazon BuyVIP en cas que siguin defectuosos o disconformes amb l’anunciat. Vostè pot sol•licitar el reemborsament o la rebaixa del preu del producte quan no hagi tingut lloc la reparació o substitució del producte en un temps raonable o sense més inconvenients per a vostè.

  En cas de productes de segona mà, el període de garantia podràt ser inferior a dos anys.

  Per a més informació, li preguem que consulti la nostra política de Devolucions i reemborsaments  Tornar a l'inici de la pàgina

  15. Preus i disponibilitat

  En el Lloc Web proporcionem informació sobre la disponibilitat dels productes que venem. Aquesta informació apareix detallada a la pàgina d'informació de cadascun dels productes. No ens és possible oferir informació més precisa sobre la disponibilitat d'un producte, més enllà de la mostrada a la pàgina d'informació del producte o en altres llocs del Lloc Web. Tingui en compte que els terminis d'expedició són, únicament, estimacions. No són terminis d'expedició garantits. Quan processem la seva comanda, li informarem per correu electrònic en cas que algun dels productes inclosos en la seva comanda no es trobi disponible.

  El pagament de les vendes s'efectua per targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades són: Visa, Mastercard i American Express. L’import de la compra apareixerà al compte bancari del client, en el moment de l'enviament de la comanda.

  En cas que la TPV (Terminal de Punt de Venda) ens informés que la targeta ha estat denegada, es cancel·larà automàticament la comanda, i el client serà informat de la cancelació.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  16. Informació duanera

  Quan realitza una comanda de productes d’Amazon BuyVIP per a un lliurament internacional, vostè pot estar subjecte a drets i impostos d'importació, que seran cobrats en el moment en què el paquet arribi a la seva destinació. Les despeses addicionals degudes al despatx duaner correran del seu compte. Nosaltres no tenim cap control sobre aquestes despeses i no podem predir el seu cost. Les polítiques duaneres varien significativament d'un país a un altre. Per obtenir informació sobre les taxes aplicables al seu país, consulti l'oficina duanera corresponent. Pot trobar més informació a la pàgina Pagaments y Impostos. Recordi, que quan realitza una comanda a Amazon BuyVIP, vostè és considerat l'importador nominal, i haurà de complir amb totes les lleis i reglaments aplicables al país en el qual està rebent la mercaderia. La seva privacitat és de gran importància per a nosaltres i som conscients de la importància que té per a vostè la manera en què la informació relativa a la seva comanda és tractada i compartida. Volem que els nostres clients internacionals i aquells que realitzin enviaments internacionals de productes siguin conscients que els enviaments internacionals estan subjectes a inspecció i a la seva obertura per part de les autoritats duaneres.

  Per a més informació consulti la pàgina de Pagaments i Impostos.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  Condicions comunes relatives a l'ús per la seva banda d’Amazon BuyVIP i a la venda de productes a vostè

  17. Menors d'edad

  Els menors d'edat no estan autoritzats a comprar productes a Amazon BuyVIP. Els productes que venem per a nens han de ser comprats per adults. Els menors de 18 anys només podran utilitzar Amazon BuyVIP sota la supervisió d'un pare o un tutor.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  18. Altres negocis

  A part d’Amazon BuyVIP i les seves filials, altres parts gestionen tendes, ofereixen serveis o venen línies de productes en el Lloc Web. Nosaltres oferim enllaços a llocs web de societats del seu grup i a altres negocis. No som responsables de revisar o qualificar, ni de garantir o recolzar les ofertes de cap d'aquestes empreses o persones físiques, ni el contingut allotjat en els seus llocs web. Amazon BuyVIP no assumeix responsabilitat de cap tipus per a les accions, productes i continguts de cap d'aquestes terceres parts ni d'unes altres. El client sempre sabrà que una tercera part està implicada en les seves transaccions. Amazon BuyVIP podrà compartir amb aquesta tercera part aquella informació personal del client relativa a la transacció. Li recomanem que revisi detingudament les declaracions de privacitat i les condicions d'ús d'aquestes terceres parts.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  19. Comunicacions electròniques

  Cada vegada que accedeixi a Amazon BuyVIP o ens enviï un correu electrònic, estarà comunicant-se electrònicament amb nosaltres. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostè mitjançant un correu electrònic o mitjançant la publicació d'avisos en nostre Lloc Web. A l'efecte del present contracte, vostè està consentint rebre comunicacions per part nostra mitjançant mitjans electrònics, i entén que tots els contractes, avisos i altres notificacions que li enviem per mitjans electrònics compleixen amb els mateixos requisits legals que si aquestes comunicacions es realitzessin per escrit. L'anterior no afecta als seus drets legals.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  20. Pèrdues

  Amazon BuyVIP serà responsable de les pèrdues que vostè sofreixi com a resultat d'un incompliment per part nostra de les presents condicions, en cas que aquesta pèrdua fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què vostè va començar a utilitzar el Lloc Web, o quan es va formalitzar el corresponent contracte de venda de béns entre ambdues parts. En la mesura en què es permet per la llei aplicable, nosaltres no serem responsables de cap pèrdua empresarial (incloent pèrdues de beneficis, ingressos, contractes, estalvis previstos, dades, plusvàlues o despeses innecessàries) ni d'una altra pèrdua indirecta o conseqüent que no sigui raonablement previsible per ambdues parts en el moment de començament de la seva utilització del Lloc Web, o quan es va formalitzar el corresponent contracte de venda de béns entre ambdues parts. Amazon BuyVIP no estableix cap tipus de limitació a la nostra responsabilitat legal per defunció o lesió personal causada per negligència o incompliment per la nostra banda, o causada per negligència greu o dol per la nostra banda.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  21. Modificació del servei o variació de les condicions

  Ens reservem el dret a realitzar canvis en nostre Lloc Web, en les nostres polítiques, i en les presents Condicions d'ús i venda d'una manera visible en el Lloc Web, en qualsevol moment. Vostè quedarà subjecte a les polítiques i a les Condicions d'ús i venda en vigor en el moment en què utilitzi el Lloc Web o ens realitzi una comanda, tret que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, s'hagi d'efectuar un canvi en aquestes polítiques o en les presents condicions (en aquest cas, s'aplicarien a les comandes que hagués realitzat anteriorment). Si alguna de les presents condicions resulta invalidada, nul·la o inaplicable per qualsevol motiu, aquesta condició quedarà exclosa i no afectarà a la validesa ni l'aplicabilitat de la resta de condicions.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  22. Esdeveniments fora del nostre control raonable

  Nosaltres no serem responsables de cap retard o incompliment de les nostres obligacions sota les presents condicions si aquests es deuen a esdeveniments que es troben fora del nostre control raonable. L'anterior no afecta als seus drets legals.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  23. Renúncia

  En cas d'incompliment per part seva de les presents condicions, podrem fer ús dels nostres drets i vies de recursos en qualsevol altra situació en la qual vostè incompleixi les presents condicions, encara que no portem a terme cap acció en aquell moment.

  Tornar a l'inici de la pàgina

  24. Llei aplicable i jurisdicció

  Les presents condicions es regiran i interpretaran de conformitat amb les lleis del Gran Ducat de Luxemburg. L'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Contractes de Compravenda Internacional de Mercaderies queda expressament exclosa. Ambdues parts acordem sotmetre'ns a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals de districte de la ciutat de Luxemburg.

  La Comissió Europea ofereix una plataforma per a la resolució alternativa de conflictes,  podeu accedir-hi aquí:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Si voleu comunicar-nos qualsevol assumpte, contacteu amb nosaltres.


  Tornar a l'inici de la pàgina

  25. Les nostres dades

  Amazon BuyVIP és el nom comercial d’Amazon Europe Core SARL.

  El Lloc Web és propietat i està gestionat per Amazon Europe Core SARL.

  Dades del lloc web d’Amazon BuyVIP:

   Amazon Europe Core Sàrl
   5, Rue Plaetis
   L-2338 Luxemburgo
   Número de Registre a Luxemburgo: B-180022
   Número de llicència mercantil: 104408
   Número de Registre d'IVA en Luxemburgo: LU 26375245


  Altres contactes:

   Amazon EU Sàrl
   5, Rue Plaetis
   L-2338 Luxemburgo
   Número de Registre a Luxemburgo: B-101808
   Número de llicència mercantil: 104408
   Número de Registre d'IVA en Luxemburgo: LU 20260743
   Sucursal registrada localment:
   Amazon EU Sàrl, sucursal a Espanya, Vía de las Dos Castillas nº 33,
   Edifici Ática 2, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid (Espanya)
   Número de registre a Espanya (NIF): W0184081H

   Si ho desitja, pot posar-se en contacte amb nosaltres.

   Tornar a l'inici de la pàgina

   Aquesta informació també està disponible en castellà. Faci clic aquí per consultar aquesta pàgina en castellà.

   En cas de discrepància entre la traducció al català de la versió en castellà d'aquest text i la versió en castellà, prevaldrà aquesta última.